1. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
2. Aleksandar Trifunović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Svetlana Čičević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
4. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u toku 2014. godine u Srbiji, evidentirano je 35.152 saobraćajnih nezgoda, u kojima je nastradalo 18.489 lica. U odnosu na ostatak putne mreže, a na osnovu prostorne raspodele saobraćajnih nezgoda, najugroženije su deonice državnih puteva koje prolaze kroz naselja (deonice državnih puteva I i II reda). Rezultati brojnih istraživanja, pokrenutih sa ciljem da se identifikuju uzroci saobraćajnih nezgoda, pokazuju da u svakoj trećoj saobraćajnoj nezgodi okruženje puta ima značajan uticaj. Paket mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja definisan je Direktivom Evropske Unije broj 2008/96 o upravljanju bezbednosti na putevima, koja je objavljena u oktobru 2008. godine. Jedna od mera ove Direktive, koja se odnosi na povećanje bezbednosti puta je RSI (Road Safety Inspection). Rad sadrži opis provere bezbednosti saobraćaja, kao jedne od najefikasnijih metoda za sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda. Prikazana je provera bezbednosti saobraćaja sprovedena na državnom putu II reda, M22 (deonica puta od izlaza iz naselja Žarkovo do izlaza iz naselja Ćelije, dužine 65km).

Key words: bezbednost saobraćaja; provera bezbednosti saobraćaja; opasna mesta; saobraćajne nezgode

Conference: IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Date: 20.05.2015.