1. Jelena Ranković, 2. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
4. Boris Antić, Serbia

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (2015), povrede u saobraćajnim nezgodama su jedan od četiri najčešća uzroka smrti dece starije od 5 godina. Naime, svake godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u svetu pogine 186.300 dece, što je više od 500 poginule dece svakog dana (WHO, 2015). Kako bi se smanjio broj stradanja dece u saobraćaju, neophodan je sistematičan rad na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju dece, odnosno, neophodno je da deca od samog početka samostalnog učešća u saobraćaju usvoje neophodna znanja i ispravne stavove za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Istraživanja su pokazala da deca različitog uzrasta, na različite načine usvajaju znanja i formiraju stavove i ponašanje. Iz tog razloga, neophodno je za različite uzraste dece definisati različite modele saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, kako bi se deci na najefikasniji način prenelo neophodno znanje, odnosno, formirali ispravni stavovi i ponašanje. U ovom radu dat je pregled modela saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja za različite uzraste dece, koji su razvijeni u svetu. Naime, u radu su detaljno predstavljene specifičnosti različitih kategorija dece, mogućnosti dece u pogledu razumevanja i prihvatanja sadržaja iz bezbednosti saobraćaja, kao i najvažnija iskustva o primeni predstavljenih modela saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja.

Key words: deca; modeli; saobraćajno obrazovanje i vaspitanje; bezbednost saobraćaja

Conference: V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''

Date: 19.06.2016.