1. Bojan Marić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Mapiranje rizika je jedan od najefikasnijih alata za utvrđivanje trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na određenom prostoru. Rezultati dobijeni mapiranjem veoma su pogodni za međusobno poređenje nivoa bezbjednosti saobraćaja (rizika), po lokalnim zajednicama, policijskim stanicama za bezbjednost saobraćaja i Centrima javne bezbjednosti u Republici Srpskoj. Međutim, da bi mapiranje bilo što realnije potrebno ga je dalje usavršavati i prilagođavati specifičnostima posmatranog područja (raditi na pronalasku optimalnog načina izračunavanja saobraćajnog rizika). U ovom radu su saobraćajne nezgode i njihove štetne posledice pomoću određenih pondera svedene na na istu jedinicu (saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i lakše tjelesne povrede), respektivno. Saobraćajni rizici računati su u odnosu na broj registrovanih vozila i prosječan godišnji dnevni saobraćaj (regionalni, magistralni, put rezevisan za saobraćaj motornih vozila i autoput). Rezultati rada daće uvid u stanje bezbjednosti saobraćaja po nadležnostima policijskih stanica za BS u Republici Srpskoj.

Key words: Bezbjednost saobraćaja; Škola; Djeca; Elaborat; Projekat

Conference: V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''

Date: 20.06.2016.