1. Emir Smailović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
4. Boris Antić, Serbia

Od 2015. godine, u Srbiji je započet novi način evidentiranja saobraćajnih nezgoda, pri čemu se evidentira značajan broj podataka povezanih sa ponašanjem učesnika nezgode. Pored ostalih, tokom 2016. godine u Srbiji evidentirani su podaci vozača učesnika saobraćajnih nezgoda: o korišćenju sigurnosnog pojasa; alkoholisanosti; obeležjima mesta nezgode. Od početnog broja oko 60.000 vozača učesnika saobraćajnih nezgoda u Srbiji, obradom i preliminarnom analizom izbačeno je oko 40.000 zapisa, zbog različitih nedostataka. Na osnovu podataka o vozačima učesnicima saobraćajne nezgode, u ovom radu je izvršena analiza povezanosti indikatora koji se odnose na alkohol i ostalih faktora rizika, kao što su pol, starost, vozačkog iskustvo, upotreba sigurnosnog pojasa, težina posledica, odgovornost za nastanak nezgode i slično. Statističke korelacije odnosa indikatora bezbednosti saobraćaja povezanih sa vozačem istraživane su odgovarajućim regresionim modelima. Istraživanje je pokazalo da je mala verovatnoća da će vozač koristiti sigurnosni pojas ukoliko učestvuje u saobraćajnoj nezgodi pod uticajem alkohola.

Key words: alkohol; faktori rizika; vozač; logistička regresija; saobraćajna nezgoda

Conference: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Date: 23.06.2017.