1. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
2. Jelica Davidović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Ivana Stanić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Brojni su uticaji brzina o kojima treba voditi računa prilikom projektovanja i sprovođenja mera upravljanja brzinama. Brzine utiču i na rizik nastanka saobraćajnih nezgoda i na težine posledica ovih nezgoda. Veliki procenat vozača ne poštuje postojeća ograničenja brzine. Tome doprinose nedostatak stručne optimizacije brzina, izostanak savremenog procesa upravljanja brzinama, isticanje izolovanih mera upravljanja, neuvažavanje različitih uticaja brzina, stavova o brzinama itd. Upravljanje brzinama je proces praćenja postojećeg stanja brzina, definisanje ciljnog stanja i projektovanje i sprovođenje mera kojima će se postojeće stanje približiti ciljnom (željenom) stanju. Dakle, upravljanje brzinama ima tri elementa: praćenje postojećeg stanja, definisanje željenog stanja i preduzimanje upravljačkih mera. Analiza ovih elemenata je kompleksna, ali bez dobrog razumevanja teško je doći do optimalnih brzina i visokog stepena prihvatanja i poštovanja ograničenja brzina. U radu su, na primeru studije upravljanja brzinama u Beogradu, prikazani najvažniji problemi upravljanja brzinama u gradovima.

Key words: Uticaji brzina; optimizacija brzina; upravljanje brzinama; studija; Beograd

Conference: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Date: 25.06.2017.