1. Nenad Marković, Kriminalističo-policijska akademija Zemun Cara Dušana 196 Serbia, Serbia
2. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
3. Boris Antić, Serbia
4. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Za unapređenje bezbednosti saobraćaja na području je neophodno na pravilan način sagledati sve uticajne faktore nastanka saobraćajnih nezgoda i prepoznati one koji su dominantni. Najčešće najvažniji zadatak je prepoznati i definisati uticajne faktore koji su za konkretno područje dominantni, kako bi se mogle planirati adekvatne mere i aktivnosti. Dubinske analize saobraćajnih nezgoda omogućavaju da se na pouzdan i kvalitetan način prikupe i analiziraju svi uticajni faktori nastanka saobraćajne nezgode, što daje osnov za prepoznavanje dominantnih faktora. Adekvatnom analizom pojedinačnog uticaja svakog od prepoznatih faktora na konkretnu saobraćajnu nezgodu se mogu definisati faktori koji imaju uticaja na stvaranje opasne situacije u saobraćaju, odnosno koji uzrokuju saobraćajnu nezgodu. S druge strane pojedini od uticajnih faktora kao izdvojeni ne uzrokuju nastanak saobraćajne nezgode, ali mogu imati uticaja na mogućnost izbegavanja nastanka nezgode ili pak imaju uticaja samo na težinu posledica. U zavisnosti od vrste uticaja svakog prepoznatog faktora na konkretnu nezgodu, mogu se sagledati i definisati grupe faktora koje dominantno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda, što omogućava izbor adekvatnih mera za sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: Kljucne_reci

Filename: standard/paper.php

Line Number: 23

Key words:

Conference: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Date: 27.06.2017.